Planet
Merkaba

 

Kdy se Planet Merkaba začala točit kolem své osy? A jak vidím její budoucnost?

Tato, pro mě nesmírně výjimečná, planetka ožila na YouTube uprostřed března 2020 a to zejména díky mému bratrovi, který mi dal nejen prvotní impuls k tomu začít, ale i tolik potřebné technické zázemí. Nejenže moje technická stránka není zrovna z těch nejsilnějších, ale také jsem v mnoha ohledech perfekcionista, a proto bylo pro mě velmi těžké začít natáčet doslova na zelené louce.

Nicméně vaše ohlasy na vznik této planetky mě přesvědčily o tom, že má smysl tvořit dál. Omluv mě však prosím, že planetku buduji a tvořím pomalu, jsem v tomto období svého života především maminkou a nejvíce času věnuji svému synovi a rodině.

Pokud mi fandíš a její obsah Ti dává smysl buď se mnou a sleduj její další vývoj! Mám spoustu nápadů a budu pomalinku rozšiřovat její obsah. Mě samotnou tento projet učí tolik potřebné trpělivosti a Planet Merkaba pro mě zraje pomalinku jako dobré víno.

Máš nápad na video, připomínku, co zlepšit nebo jakoukoliv jinou zpětnou vazbu? Neváhej se mi prosím ozvat!

Jestliže se mnou na YouTube cvičíš a rád/a bys tuto tvorbu podpořil/a, můžeš využít jeden z QR kódu pro rychlou platbu níže.

 

Podpořit mě v tvorbě můžeš také rychlou QR platbou.

Příjemcem daru je Lucie Převorovská, IČO:  03499987. Číslo účtu: 1532775020/3030.