Pilot / Letec

Kdo je pilot, který je v knize vypravěčem? Je to naše dospělé já. Jsme to my teď a ocitáme se v pomyslné krizi života, náš dopravní prostředek – naše letadlo havarovalo v poušti a my se jej snažíme opravit. Jsme v tom sami a široko daleko není nikdo, kdo by nám mohl pomoci. Možná, že to letadlo spadlo kvůli naší nedbalosti, možná jsme něco přehlédly, nezkontrolovali a vyrazili jsme do oblak. Ocitli jsme se v krizi, a to jak v ní obstojíme, je cesta k naší dospělosti.

Je před námi lekce soběstačnosti, je na čase přestat býti přerostlými dětmi a podívat se tváří v tvář dospělosti. Je před námi lekce rozhodnosti, odvahy se postarat sám o sebe, bez cizího vedení. Na začátku této cesty se můžeme se sami sebe ptát:

  1. Jak podporuji své vnitřní dítě k sebejistému a nezávislému “dospělákovi” ve svém životě a ve vztazích s ostatními?
  2. Ve kterých sférách svého života mám tendence se až přespříliš spoléhat na druhé?
  3. Kdy mám sklony cítit se dětinsky, ve smyslu, že nejsem schopná zorganizovat sama sebe a čelit výzvám?
  4. Kdy a jak odevzdávám své úkoly a svůj život do rukou druhých?
  5. V čem jsem ještě jako dítě? Kde potřebuji dospět?

Vezmi si do ruky papír a tužku a odpovědi si zapiš. Můžeš se klidně rozepsat i na několik stránek. Klidně o tom pár dní přemýšlej a nechej k sobě odpovědi postupně přicházet. Potom si ze svých zápisků vyber jednu věc, na které začneš pracovat. Doporučuji začít s něčím jednoduchým. Může to například být:

  1. Naučit se objímat své rodiče.
  2. Udělat si pořádek v dokumentech.
  3. Přestanu odkládat telefonování / vyřizování věcí.
  4. Nekřičet na své děti.
  5. Převzít zodpovědnost za moje emoce.

AUDIO VIZUALIZACE – následující nahrávka ti pomůže představit si své nejlepší já, dospělého, kterým se toužíš stát

Přestat hrát roli oběti. Přestat vinit ostatní za to, co se mi děje. Převzít zodpovědnosti za svůj život.

Krize je nabídkou ke změně, přerodu, transformaci, která nemusí být vždy příjemná, ale vede k dobrému. Krize je něco co nás žene kupředu, potřebujeme ji, abychom mohli vyrůst. Pokud máš oba úkoly splněny a jsi připravena, můžeš přejít na další část.