Král / Vladař / Panovník

Po svém odchodu ze své planetky, se malý princ vydává na sousední planetky, hledá práci a ponaučení. Co jsou ony planetky a její smutně úsměvní obyvatelé? Jsou to zástupci našich vlastních aspektů, na každé jedné planetce nás čeká setkání s našimi vnitřními stíny. To ty sám jsi panovačným králem, domýšlivcem, pijanem, obchodníkem, lampářem i odborníkem. Setkáváš se sebou samotnou v každé další kapitole, vyobrazení obyvatel na těchto planetkách je nabídkou k prolomení vnitřní ledů zamrzlých hluboko uvnitř tebe.

Na první z nich se setkává s králem. Král je na své planetce sám a žije ve vlastní iluzi toho, že vládne všemu. Nesnáší nekázeň, musí ovšem vydávat své příkazy jen když jsou příhodné podmínky, tedy jen když si je jistý, že budou splněny. Nárokuje si moc a předstírá, zřejmě i sám před sebou, že je k tomu kompetentní. Když zjistí, že nemůže malému princovi zakázat zívání, raději mu je okamžitě poručí. Nemůže nic, přesto předstírá, že ho poslouchají hvězdy i slunce samotné. Nedokáže se smířit s myšlenou, že naprosto vše se děje bez jeho příkazů samo. Bojí se, že ztratí moc, kontrolu.

Strach ze ztráty moci, kontroly. Žij a nech žít. Přestat být panovačná. Prolomit bariéru strachu, bezmyšlenkovitosti – automatickému jednání, zaslepenosti. Přestaňme chtít vlastnit druhé, své partnery i své děti.

Dokážeš hrdinně, tak jako malý princ opustit planetku a najít si svoji svobodu, nenechát se zlákat nabídkou imaginární moci? Pokud jsi pokořila panovačnou tyranku v sobě, je na čase, aby ses naučila postavit se každému, kdo by se pokoušel ovládat tebe samotnou.

Přes svou úsměvnost má vladař pro nás však dvě důležitá ponaučení. Tím prvním je, že uznává svoji chybu. “Kdybych například vydal nějakému generálovi rozkaz, aby se proměnil v mořského ptáka, a ten generál rozkaz nesplnil, nebyla by to jeho chyba. Byla by to moje chyba.”

Druhým ponaučením pro nás je, že soudit můžeme pouze sami sebe. “No tak budeš soudit sám sebe. To je to nejtěžší. Je mnohem obtížnější soudit sebe samotného než soudit své bližní.”