Baobaby

“Děti! Dávejte pozor na baobaby!” Čím mohou být ony baobaby na planetce B612, kterou obývá malý princ? Víme, že je malý princ musí vyrývat, aby mu nerozervaly planetu na kusy. Baobaby jsou pilotem přirovnávány k plevelu, plevelná semínka strašlivého plevelu, kterým je zamořená půda. Jakmile zjistíme, že se jedná o plevel, musíme jej urychleně vytrhnout, pokud bychom jej přehlédly, už se ho vůbec nezbavíme! Provrtá se kořeny skrz naskrz. Malý princ pilota upozorňuje, že tady je potřeba kázeň a každé ráno, jakmile dáte do pořádku sebe, musíte dát do pořádku i planetu. Musíte se přinutit a pravidelně trhat baobaby, jakmile je rozeznáte od růží, jelikož jsou růžím jako malé velmi podobné!

A není ona pomyslná planeta, která se má dáti do pořádku právě naše mysl? Nejsou baobaby snad naše myšlenky, přesvědčení a programy, které nás omezují a brzdí? Kdybychom je ustavičně nevyrývali, pohltili by nás i naši mysl… Nebo nás už možná pohltili? Provrtaly se svými kořeny skrz naskrz naší myslí a nevědomím? Je potřeba se o naši planetu opět začít starat. Hlídat si, co si pouštíme do mysli a zvědomovat si již hluboko zaryté kořeny zhoubných programů, které naši planetku ničí.

Každé ráno vstaneme, umyjeme si obličej, vyčistíme si zuby a činíme tak zcela automaticky. Svému tělu dopřáváme pravidelnou hygienu. Dopřáváme ji však i naší mysli? Dáváme ji každé ráno do pořádku? Vytrháváme plevel, které tam klíčí, ještě než stihne zapustit své kořeny hluboko? “Někdy se dá práce odložit a nic se nestane. Ale když jde o baobaby, vždycky je to pohroma.”

V předcházející kapitole se ti pravděpodobně některý plevel už podařilo rozeznat od růží. Teď je načase jej vyplít. Svou realitu si vytváříme prostřednictvím myšlenek, které si každý den myslíme. Naše myšlenky předurčují rozhodnutí, které děláme. Tvým úkolem je najít naše programy, klíčová přesvědčení, které tě omezují a brání ti letět a změnit je. Začni se zvědomováním jednoho, vyplej ho a pokračuj na další. Ptáš se jak to máš udělat? Tady je návod.

Pojďme se dát vnitřně do pořádku a začněme vytrhávat plevel z naší mysli. Jak by řekl malý princ…“Je to náramně otravná, ale lehká práce.”

Jaké nebezpečenství tvůj malý princ / malá princezna zakoušela? Před jakými baobaby dětství jsi se musela mít neustále na pozoru? Co tvé dětské já poznamenalo nejhlouběji a nenávratně? Co z toho formoval, proti čemu jsi musela dennodenně bojovat? Osamělá a statečná?

 • Byly to snad hádky v rodině?
 • Alkoholismus?
 • Finanční rodinná nouze?
 • Šikana?
 • Rozvod rodičů?
 • Vychovávali tě prarodiče?
 • Matka neschopná projevit city?
 • Násilí v rodině?
 • Nepřítomnost otce?
 • Přespříliš zodpovědnosti?
 • Starost a výchova mladších sourozenců?

Co z toho a do jaké míry formovalo člověka, kterým jsi teď? Jak moc hluboko pod kůži se dostaly?